Obligatoriske fag

Obligatoriske fag på Odsherreds Gymnasium

Obligatoriske fag er fag du skal have i gymnasiet. Fagene er delt op i A-B-C-niveau, med A som det højeste. Et A-niveau fag er 3-årigt, et B-niveau fag er 2-årigt og et C-niveau fag er 1-årigt (undtagen idræt C, som du har i alle tre år)

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om lærerplanerne for de enkelte fag. Tjek her.

Klik på de enkelte fag for at se indholdet.

A B C
Dansk Engelsk Samfundsfag
Historie Matematik Fysik
Idræt
Oldtidskundskab
Religion
Biologi
2. fremmedsprog:

Du skal vælge mellem Fransk begynder på A-niveau, Fransk fortsætter på B-niveau, Spansk på A-niveau og Tysk fortsætter på B-niveau.

Et kreativt fag på c-niveau:

Musik, Billedkunst eller Mediefag

Valgfag kan du se her. 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a