Valgfag

Valgfag på Odsherreds Gymnasium

Valgfag kan enten være nye fag eller du kan hæve et af de fag du allerede har til B- eller A-niveau. Hvor mange valgmuligheder, du har, er afhængigt af den studieretning, du vælger. Du kan under den enkelte studieretning se, hvilke muligheder du har. Nedenfor kan du se de valgfag, vi normalt udbyder på Odsherreds Gymnasium.

To-tre mulige valgfag
A B C
Engelsk Billedkunst Erhvervsøkonomi
Fysik Biologi Filosofi
Kemi Fysik Psykologi
Matematetik Idræt Informatik
Samfundsfag Kemi Naturgeografi
Tysk Mediefag
Naturgeografi
Psykologi
Samfundsfag
Informatik

 

De obligatoriske fag kan du finde her.

For at danne dig et overblik over hvilke fag på hvilke niveauer der giver adgang til bestemte uddannelser kan du kigge på Undervisningsministeriets værktøj adgangskortet. Tjek her.

 

 

 

 

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a