Find det her...
Ny rektor
02 jul 2017

Ny rektor på Odsherreds Gymnasium

 

Odsherreds Gymnasiums bestyrelse oplyser, at de har valgt den hidtidige vicerektor Niels-Peter Babalola Andersson som ny rektor, med virkning fra den 1. august.
– Jeg glæder mig til de nye opgaver, der venter. Jeg vil gerne videreføre Marianne Munch Svendsens åbne stil, så eleverne altid kan komme forbi rektors kontor til en snak, siger Niels-Peter Babalola Andersson til dagbladet Nordvestnyt.
Niels-Peter Babalola Andersson er 48 år, uddannet Cand. Mag. i Historie og Idræt og har været ansat på gymnasiet siden 1999, som vicerektor siden 2011. Han er bosat i Holbæk, gift og far til fire børn.
Som konstitueret vicerektor er udnævnt pædagogisk leder Annette Bundgaard.
Niels-Peter Babalola Andersson afløser Marianne Munch Svendsen, som har fået ny stilling på Bornholm.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a