Bestyrelsesmedlemmer

Odsherreds Gymnasiums bestyrelse består af:

Lektor Morten Blomhøj (formand). Udpeget af Roskilde Universitets Center.

Mail: bloemhoej@ruc.dk

Kommunaldirektør Claus Sten Madsen (næstformand) Valgt af byrådet i Odsherred Kommune.

Direktør Sif Orbesen udpeget af Odsherred Erhvervsråd

Afdelingsleder Peter Holm udpeget af skolelederne i Odsherred Kommune.

Tobias Yohannes Hansen, 2.q (elevrådsformand) (stemmeret)

TR Stephan Gamrath (med stemmeret) og Anette Kondrup (uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a