Lærere på OG

Alf Gørup Theilgaard

dansk – billedkunst

alf.theilgaard@skolekom.dk

Anette Gøbel Villadsen

bioteknologi – kemi – biologi

anette_villadsen@yahoo.com

Anja Muta

fransk – psykologi

anjamuta@hotmail.com

Anne Ulrich-Lynge

dansk – idræt

anne.ulrich-lynge1

@skolekom.dk

 

Annette Bundgaard

spansk – billedkunst -konstitueret vicerektor

ab@odsherreds-gym.dk

Benedicte Klestrup Hansen

engelsk

benedicte_klestrup

@hotmail.com

Burkhard Sievers

tysk – historie

burkhard.sievers1

@skolekom.dk

Hans-Henrik Torp

matematik – matematikvejleder

hanshenriktorp@gmail.com

Henrik Larsen

historie – naturgeografi

henrikog@gmail.com

Herluf Forchhammer

historie – religion – studievejleder

herlufforchhammer@live.dk

Janne Pia Østergaard

psykologi

janne.p.oestergaard

@private.dk

Jesper Carlsen

engelsk – historie

jesperC.JC@gmail.com

Julie Emilie Flaherty

engelsk – biologi

julie_emilie@hotmail.com

Karen Uhre

dansk – filosofi – oldtidskundskab

karen.uhre@skolekom.dk

Karsten Jensen

matematik

k.jensen.og@gmail.com

Klaus Kristian Karlsen

biologi – IT-vejleder

klaus.karlsen@skolekom.dk

Kristina Brenø

dansk – billedkunst – matematik

kristinabrenoe@gmail.com

Kristine Bacher

matematik – naturgeografi

Kristine.Bacher@gmail.com

Lene Lisberg Hansen

engelsk – spansk

lene.lisberg@skolekom.dk

Eva Louise Bendixen

kemi – matematik

louisebendixen@yahoo.dk

Anna-Louise Herskind Porret

spansk

louise.porret@nyka.dk

Maja Dobreva-Lundsted

matematik – musik

Malene Rothgardt

dansk – mediefag

malenerothgardt@gmail.com

 

Martina Kjellberg

tysk

martinaruc@hotmail.com

Mette Frøslev Bruun

biologi – idræt

mettefbo@mail.dk

Mette Møller Olsen

samfundsfag – historie

mette@almegaard.dk

Niels Gregersen

biologi – naturgeografi – pædagogisk leder

niels.gregersen

@skolekom.dk

Niels-Peter Andersson

historie – idræt – rektor

npa@odsherreds-gym.dk

Ole Odgaard

matematik – fysik

Rie Pedersen

spansk – engelsk

riepedersen78@hotmail.com

Rikke Glenstrup

dansk – religion – studievejleder

rg@odsherreds-gym.dk

 

Signe Corfitz

dansk, oldtidskundskab, engelsk

SC@odsherreds-gym.dk

 

Stephan Gamrath

engelsk – filosofi

sgamrath@hotmail.com

Stig Fraulund Sørensen

samfundsfag – religion

s_fraulund@hotmail.com

 

Susanne Ankjær Klavsen

idræt – samfundsfag – studievejleder

shvalsoe@live.dk

Susanne Larsen

fysik – kemi

Susanne Ring

biologi

susannering@mail.dk

Søren Jakobsen

dansk – oldtidskundskab – mediefag

jakobsensoeren

@mail.tele.dk

Søren Pfeffer

erhvervsøkonomi – samfundsfag – historie

soeren.pfeffer@skolekom.dk

Thomas Bruun

historie – samfundsfag

tvelys@live.dk

Trine Sørensen

engelsk

trinelysmose5@hotmail.com

Troels Vejen Christensen

matematik – fysik

troelsv.ch@gmail.com

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a