Lærere på OG

Alf Gørup Theilgaard

dansk – billedkunst

at@odsherreds-gym.dk

Anette Gøbel Villadsen

bioteknologi – kemi – biologi
av@odsherreds-gym.dk

Anja Muta

fransk – psykologi

am@odsherreds-gym.dk

Anne Ulrich-Lynge

dansk – idræt

au@odsherreds-gym.dk

 

Annette Bundgaard

spansk – billedkunst -konstitueret vicerektor

ab@odsherreds-gym.dk

Benedicte Klestrup Hansen

engelsk

bh@odsherreds-gym.dk

Burkhard Sievers

tysk – historie

bs@odsherreds-gym.dk

Hans-Henrik Torp

matematik – matematikvejleder

ht@odsherreds-gym.dk

Henrik Larsen

historie – naturgeografi

hl@odsherreds-gym.dk

Herluf Forchhammer

historie – religion – studievejleder

hf@odsherreds-gym.dk

Janne Pia Østergaard

psykologi

jp@odsherreds-gym.dk

Jesper Carlsen

engelsk – historie

jc@odsherreds-gym.dk

Julie Emilie Flaherty

engelsk – biologi

jf@odsherreds-gym.dk

Karen Uhre

dansk – filosofi – oldtidskundskab

ku@odsherreds-gym.dk

Karsten Jensen

matematik

ka@odsherreds-gym.dk

Klaus Kristian Karlsen

biologi – IT-vejleder

kk@odsherreds-gym.dk

Kristina Brenø

dansk – billedkunst – matematik

kb@odsherreds-gym.dk

Kristine Bacher

matematik – naturgeografi

kr@odsherreds-gym.dk

Lene Lisberg Hansen

engelsk – spansk

llh@odsherreds-gym.dk

Eva Louise Bendixen

kemi – matematik

lb@odsherreds-gym.dk

Anna-Louise Herskind Porret

spansk

lp@odsherreds-gym.dk

Maja Dobreva-Lundsted

matematik – musik

md@odsherreds-gym.dk

Malene Rothgardt

dansk – mediefag

mr@odsherreds-gym.dk

 

Martina Kjellberg

tysk

mk@odsherreds-gym.dk

Mette Frøslev Bruun

biologi – idræt

mb@odsherreds-gym.dk

Mette Møller Olsen

samfundsfag – historie

mm@odsherreds-gym.dk

Niels Gregersen

biologi – naturgeografi – pædagogisk leder

ng@odsherreds-gym.dk

Niels-Peter Andersson

historie – idræt – rektor

npa@odsherreds-gym.dk

Ole Odgaard

matematik – fysik

od@odsherreds-gym.dk

Rie Pedersen

spansk – engelsk

ri@odsherreds-gym.dk

Rikke Glenstrup

dansk – religion – studievejleder

rg@odsherreds-gym.dk

 

Signe Corfitz

dansk, oldtidskundskab, engelsk

sc@odsherreds-gym.dk

 

Stephan Gamrath

engelsk – filosofi

sg@odsherreds-gym.dk

Stig Fraulund Sørensen

samfundsfag – religion

ss@odsherreds-gym.dk

 

Susanne Ankjær Klavsen

idræt – samfundsfag – studievejleder

sa@odsherreds-gym.dk

Susanne Larsen

fysik – kemi

sl@odsherreds-gym.dk

Susanne Ring

biologi

sr@odsherreds-gym.dk

Søren Jakobsen

dansk – oldtidskundskab – mediefag

sj@odsherreds-gym.dk

Søren Pfeffer

erhvervsøkonomi – samfundsfag – historie

sp@odsherreds-gym.dk

Thomas Bruun

historie – samfundsfag

tb@odsherreds-gym.dk

Trine Sørensen

engelsk

ts@odsherreds-gym.dk

Troels Vejen Christensen

matematik – fysik

tc@odsherreds-gym.dk

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a