Nøgletal

UNI•C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside: Statistik uvm

Her følger links til rapporter for Odsherreds Gymnasium:

Eksamensresultater Odsherreds Gymnasium 2016 2018

Karakterer Sammenholdt med socioøkonomisk reference

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført studentereksamen

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Fraværsprocent På Odsherreds Gymnasium

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a