Nøgletal

Børne- og Undervisningsministeriet stiller uddannelses-statistiske oplysninger til rådighed som du kan orientere dig i her:

Eksamensresultater samt karakterer sammenholdt med socioøkonomiske referencer: Link

Fuldførelsesprocent og overgang til uddannelse efter 27 mdr: Link