Regler ved brug af IT og internet

Introduktion til IT

Du vil i løbet af de første uger på Odsherreds Gymnasium få en introduktion til brug af skolens IT. Du skal bruge dit Uni log-in for at komme på netværket og til at logge på Lectio.

Netværk på Odsherreds Gymnasium

Skolens brug af IT baseres først og fremmest på elevernes egne computere og tablets. Vi har derfor et velfungerende lokalt netværk og en hurtig internetforbindelse, der kan nås fra hele skolen.

IT til eksamen

Hovedreglen er, at man skal benytte sin egen computer og printer til eksamen, termins- og årsprøver med hjælpemidler.  Elektronisk kommunikation indbyrdes og med omverdenen er ofte forbudt. Skolens printer må kun benyttes efter nærmere retningslinjer. Skolen stiller computere til rådighed for elever, der ikke kan medbringe egen computer til eksamen.

I løbet af de kommende år indføres elektronisk eksamen således at printeren bliver overflødig.

Log-in

Alle brugere skal logge på skolens netværk med eget brugernavn og adgangskode. Det giver netværksadministrationen mulighed for at registrere uregelmæssigheder og fx spore færdsel på internet tilbage til den enkelte. Pas derfor godt på din adgangskode, og husk at logge af, når computeren forlades.

Regler for brug af IT
  • Du skal overholde god IT-etik, hvis hovedregel er, at du skal undgå enhver computeraktivitet, som kan skade andre, både i det lokale netværk og på internettet. Love og regler om ophavsret skal overholdes.
  • Du har det fulde ansvar for dine handlinger på internet (udtalelser, kopiering, bestillinger m.m.).
  • Det er naturligvis forbudt at prøve at omgå sikkerhedssystemer (hacking) og sprede virus, spam m.m.

Datavejledernes anvisninger skal følges uden diskussion. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug, som belaster netværket i unødig stort omfang.

Programmer og ordbøger

Skolen stille en række programmer gratis til rådighed for alle elever.

  • Gyldendals røde ordbøger til engelsk, tysk, spansk og fransk. Ordbøgerne kan også bruges hjemmefra.
  • Office 365: Alle elever har adgang til office 365. (Kan ikke køre på chromebooks)
  • TI Nspire: Alle elever har adgang til TI Nspire. Se vejledning i lectio. Du skal vælge mellem vejledning for Windows eller Mac
  • Active inspire, skolens program til de elektroniske tavler. Se vejledning i lectio.
  • LoggerPro, skolens program til dataopsamling og behandling. Se vejledning i lectio

Herudover er der diverse fagprogrammer i fx Mediefag og musik.