Strategi / vision

Mission

Det er Odsherreds Gymnasiums mission, at sikre at den enkelte elev udvikler sine studiekompetencer og almendannelse mest muligt, så de har gode forudsætninger for at medvirke aktivt i et demokratisk samfund.

Vores elever skal arbejde med kreativitet, viden, forskning og udsyn, mens de går på Odsherreds Gymnasium

Vision

Det er skolens vision, at Odsherreds Gymnasium leverer undervisning af høj kvalitet og sikrer et godt læringsmiljø, hvor den enkelte lærer mest muligt.

Odsherreds Gymnasium skal være et bevidst tilvalg for vores elever.

Odsherreds Gymnasium skal arbejde for at hæve uddannelsesniveauet i området.

Odsherreds Gymnasiums profil er Forskning, Udsyn og Kreativitet. Disse områder fremstår derfor tydeligt i de tiltag og indsatsområder, som skolen iværksætter.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a