Strategi / vision

Mission

Det er Odsherreds Gymnasiums mission, at sikre at den enkelte elev udvikler sine studiekompetencer og almendannelse mest muligt, så de har gode forudsætninger for at medvirke aktivt i et demokratisk samfund.

Vores elever skal arbejde med kreativitet, viden, forskning og udsyn, mens de går på Odsherreds Gymnasium

Vision

Det er skolens vision, at Odsherreds Gymnasium leverer undervisning af høj kvalitet og sikrer et godt læringsmiljø, hvor den enkelte lærer mest muligt.

Odsherreds Gymnasium skal være et bevidst tilvalg for vores elever.

Odsherreds Gymnasium skal arbejde for at hæve uddannelsesniveauet i området.

Odsherreds Gymnasiums profil er Forskning, Udsyn og Kreativitet. Disse områder fremstår derfor tydeligt i de tiltag og indsatsområder, som skolen iværksætter.