Odsherreds Gymnasium

Det er vigtigt for os på Odsherreds Gymnasium at åbne verden op for vores elever, både fagligt og menneskeligt. Derfor lægger vi også vægt på, at noget af undervisningen foregår ud af huset.

Studierejser

”At rejse er at leve”

Sådan skrev H.C. Andersen i ’Mit Livs Eventyr’ i 1855. For ham var det vigtigt at komme ud og opleve verden og andre kulturer. I dag er det krav til dig som ung, at du har et stort kendskab til globalisering, og den verden du er en del af.

Det betyder, at du både skal vide en masse om den omverden, du er en del af, og hvordan du begår dig i andre lande og hos andre kulturer. Derfor er det obligatorisk, at alle klasser på Odsherreds Gymnasium kommer af sted på en studierejse.

OGs studieture ligger som udgangspunkt altid i 2.g. Her rejser du og dine klassekammerater til en destination sammen med to af jeres lærere.

Dine lærere udvælger rejsemålet eller fremlægger nogle valgmuligheder for klassen ud fra det budget, du og dine klassekammerater har lagt i fællesskab. Rejsemålet er også udvalgt ud fra, at det kan bruges som relevant fagligt input.

Turen er både en social tur, hvor I bliver rystet godt sammen i klassen, og en faglig tur hvor lærerne inddrager nogle faglige ting på turen.

Rejsens pris (rejse og ophold) vil ligge mellem 4000 og 4500 kr. Hvis du og dine forældre har vanskeligheder med at betale dette beløb, er det muligt at søge OGs rejsefond om et tilskud.