Find det her...
Orienteringsaften på OG
26 jan 2018

Rigtig mange 9. og 10.-klasse-elever og deres forældre fandt vej til Odsherreds Gymnasium torsdag d. 25. januar. Rektor Niels-Peter Andersson bød velkommen og fortalte om de mange sider af gymnasielivet. Så var der musik og i næsten 2 timer kunne gæsterne så bevæge sig rundt til præsentationerne af fag og aktiviteter. Både nuværende elever samt lærerne stod klar med instruktioner og godt humør.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a