Det rullende universitet

Odsherreds Gymnasium har de sidste fire år haft besøg af Det rullende Universitet, hvor studerende fra Århus Universitet gennem en hel dag byder på spændende og motiverende undervisning. Desuden fortæller de om livet som studerende. Igen i år har vi søgt om at få besøg.

Rulleuni

Tirsdag den 28. november 2017 får vi besøg af Det rullende Universitet, hvor studerende og forskere fra Århus Universitet en hel dag byder på spændende og motiverende undervisning.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a