Tysk-talenter i Vestsjælland

De syv gymnasier i Vestsjælland vil gerne profilere 2. fremmedsprogs-fagene, og har derfor igangsat et projekt som i første omgang har fokus på tysk. Der er derfor lavet et tilbud til elever med særlig interesse for tyskfaget.

De elever som indgår i projektet møder således tysk-interesserede elever fra de andre gymnasier. Elevgrupper deltager i tre camps – dels to hele fredage i henholdsvis oktober og februar samt en tredages ekskursion til Hamburg i april, hvor der er rig lejlighed til at arbejde med tysk sprog og tysk kultur fx i form af foredragsholdere og teaterture.

Skolen dækker rejseudgifter og forplejning i forbindelse med camps og Hamborgrejse.

Hvis du er interesseret i at deltage i dette projekt, skal du skrive en ansøgning på tysk til Burkhard Sievers på tysk og begrunde, hvorfor du ønsker at deltage.

Ansøgningsfrist: 10. september 2015

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a