RUC

Samarbejde med RUC

Odsherreds Gymnasium og Roskilde Universitetscenter har i 2006 indgået en samarbejdsaftale, der betyder nye gensidige udviklingsmuligheder for både dem og os.

For os åbner aftalen mulighed for bl.a. samarbejde indenfor de naturvidenskabelige fag, hvor gymnasieelever får mulighed for at trække på RUC’s ressourcer. Her kan både være tale om naturvidenskabsdage, forskerspiresamarbejde, føl-ordninger i laboratorier og udvikling af naturvidenskabelige eksperimenter i det naturvidenskabelige grundforløb.

For vore lærere indebærer aftalen mulighed for videre- og efteruddannelse på RUC og opkvalificeringsmuligheder inden for en lang række fagområder.

Aftalen indebærer også et bibliotekssamarbejde, hvor gymnasiet får adgang til Roskilde Universitetsbiblioteks avancerede databaser og on-line tjenester. Endelig får gymnasiet mulighed for at anvende RUC’s feltstation “Søminestationen”  til økologiske ekskursioner.

Tidligere rektor Henrik Toft Jensen sagde om aftalen: “For Roskilde Universitetscenter har aftalen både uddannelses- og forskningsmæssige perspektiver. Mange af RUC’s kandidater vil gerne være gymnasielærere og aftalen giver mulighed for undervisningspraktik på Odsherreds Gymnasium. Derudover kan RUC-studerende lave projekter sammen med gymnasiets lærere og elever om f.eks. pædagogiske problemstillinger eller udvikling af nye forsøg i undervisningen.”.

RUC har en stærk pædagogisk forskning på tværs af fagene. Aftalen rummer også mulighed for at RUC’s forskere kan lave forskellige pædagogiske undersøgelser på Odsherreds Gymnasium og i det hele taget holde sig bedre ajour med den pædagogiske og fagdidaktiske praksis i gymnasiet.

Endelig ligger aftalen i forlængelse af  RUC’s ambition om at være Region Sjællands universitet med brede samarbejdsflader til erhvervslivet og de øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a