Udkantsuniversitetet

Odsherreds Gymnasium

Formål

UdkantsUniversitetet skal fremhæve, værdisætte og anerkende alle de gode forelæsnings- og undervisningstilbud, der faktisk er i det såkaldte UdkantsDanmark, og sammensætte dem til uddannelsestilbud. Samtidig ønsker UdkantsUniversitetet at medvirke til at realkompetencer får akademisk værdi.

Hvordan virker det?

Det er et universitet, hvor man indsamler point, når man går til alle de gode ting, der i forvejen sker i UdkantsDanmark. Når man har 60 point, har man en diplomuddannelse og når man har 90 point er man Master.

Universitetet kører helt frivilligt og skal slet ikke have nogen penge eller kasserer. Det kan derfor koncentrere sig om sine aktiviteter og kan ikke søge eller modtage økonomisk støtte.

UdkantsUniversitetet findes foreløbig i Odsherred Kommune, men snarest muligt også i Holbæk Kommune og resten af Danmark.

Tjek her og læs mere om UdkantsUniversitetet.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a