Elevfester

Vi holder en række fester på skolen hvert år. Nogle af festerne er arrangeret af skolen, andre er arrangeret af skolens festudvalg. Alle fester annonceres over skolens Face-book. Billetter købes via Safeticket-systemet. Tjek her.

Vores fester starter normalt kl. 20.00 og slutter kl. 24.00, da det sidste tog kører fra Asnæs lidt over midnat.

Vi har følgende fester i løbet af året

  • August: Introfest d. 24. august  hvor vi byder de nye 1.g, 1.HF og GYM10 elever velkommen.
  • November: Studieretningsfest
  • December: Gallafest den første fredag i december for alle skolens elever og lærere. Man er iført galla/festtøj og danser lanciers.
  • Januar/februar: Traditionen tro afholdes en karnevalsfest i forbindelse med fastelavn.
  • Maj: 3.g eleverne er ved at være færdige med deres skolegang på Odsherreds Gymnasium. Derfor holder vi ”tude”-fest hvor vi kan feste en sidste gang med 3.gérne.
  • Juni: Dagen før dimissionsfesten holdes altid glædesfest. Det er en fest, hvor kun 3.g eleverne indbydes til afskedsmiddag med deres lærere.

Festudvalg: Har du lyst til at være med til at planlægge festerne, bestille musik, sælge billetter, sidde vagt i indgangen m.m. så meld dig ind i skolens festudvalg. Her har du rig mulighed for at møde mange elever på tværs af klasser og årgang, og skolens fester afhænger af, at vi har et godt festudvalg.

Festudvalget er en selvstændig forening med egne vedtægter. der afholdes generalforsamling en gang om året. Ifølge vedtægterne skal overskuddet fra festerne doneres til skolens rejsefond.