Elevfester

Vi holder en række fester på skolen hvert år. Nogle af festerne er arrangeret af skolen, andre er arrangeret af skolens festudvalg. Alle fester annonceres over skolens Face-book. Billetter købes via Safeticket-systemet. Tjek her.

Vores fester starter normalt kl. 20.00 og slutter kl. 24.00, da det sidste tog kører fra Asnæs lidt over midnat.

Vi har følgende fester i løbet af året

 • August: Introfest d. 24. august  hvor vi byder de nye 1.g, 1.HF og GYM10 elever velkommen.
 • November: Studieretningsfest – Den 2. november holder vi fest for at fejre at de nye studieretningsklasser er oprettet.1.g- og Gym10-klasserne forbereder underholdning som de viser for hinanden, og herefter åbner festen for hele skolen. Skolens elever og tidligere OG-elever er velkomne.
 • December: Gallafest d. 7. december for alle skolens elever og lærere. Man er iført galla/festtøj og danser lanciers hele aftenen
 • Januar/februar: Traditionen tro afholdes en karnevalsfest i forbindelse med fastelavn. Det bliver d. 22. februar 2019.
 • Maj: 3.g eleverne er ved at være færdige med deres skolegang på Odsherreds Gymnasium. Derfor holder vi ”tude”-fest hvor vi kan feste en sidste gang med 3.gérne.
 • Juni: Dagen før dimissionsfesten holdes altid glædesfest. Det er en fest, hvor kun 3.g eleverne indbydes til afskedsmiddag med deres lærere.

Festudvalg: Har du lyst til at være med til at planlægge festerne, bestille musik, sælge billetter, sidde vagt i indgangen m.m. så meld dig ind i skolens festudvalg. Her har du rig mulighed for at møde mange elever på tværs af klasser og årgang og skolens fester afhænger af, at vi har et godt festudvalg.

 

 • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

  Albert Einstein

 • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

  Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

 • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

 • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

  – Klara, 1a