Forældre-/elevfest

Hvert år indbyder vi elever, forældre, bedste­forældre, søskende, kærester og alle skolens ansatte til vores forældre-/elevfest. Det er en aften, hvor skolens klasser laver med og åbner små restauranter i klasselokalerne. Man kan derfor som gæst vælge mellem et rigt udvalg af gastronomiske specialiteter – alt sammen til en god pris.

Forældre-/elevfesten kombineres med skolens forårskoncert og indslag fra billedkunst- og mediefagsholdene. Arrangementet begynder kl. 17.30, og når spisningen er færdig kl. 19.00, vil der være kaffe/te og kage i kantinen, mens skolens musikhold og øvrige elever optræder med forskellige musiknumre.

Overskuddet fra salg af billetter og mad i restauranterne går ubeskåret til skolens rejsefond (fonden yder støtte til de elever, hvis familier har økonomisk vanskeligt ved at betale for studieturen)

Se også Forårskoncert/-kunst. Tjek her.