Forældre-/elevfest

Hvert år indbyder vi elever, forældre, bedste­forældre, søskende, kærester og alle skolens ansatte til vores forældre-/elevfest. Det er en aften, hvor skolens klasser laver med og åbner små restauranter i klasselokalerne. Man kan derfor som gæst vælge mellem et rigt udvalg af gastronomiske specialiteter – alt sammen til en god pris.

Forældre-/elevfesten kombineres med skolens forårskoncert og indslag fra billedkunst- og mediefagsholdene. Arrangementet begynder kl. 17.30, og når spisningen er færdig kl. 19.00, vil der være kaffe/te og kage i kantinen, mens skolens musikhold og øvrige elever optræder med forskellige musiknumre.

Overskuddet fra salg af billetter og mad i restauranterne går ubeskåret til skolens rejsefond (fonden yder støtte til de elever, hvis familier har økonomisk vanskeligt ved at betale for studieturen)

Se også Forårskoncert/-kunst. Tjek her.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a