LOGE-fest – gamle elever

Hvert år i november holder vi fest for skolens gamle elever. Festen ligger den 2. lørdag i november. Her har du mulighed for at møde dine gamle klassekammerater og øvrige venner og lærere fra din gymnasietid.

Find indbydelse og læs mere om loge festen på deres facebook side: Loge Festen  

I anledning af skolens 40 års jubilæum som fejres 9. november 2019,  er der også om eftermiddagen festivitas med koncert og taler. Se programmet her:

 

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a