Ekskursioner

Det er en naturlig del af undervisningen, at eleverne tager på tur med deres klasser for at opleve nogle af de ting, som de læser om i bøgerne ”Live” som et ekstra krydderi til bøgernes indhold.

Det er vigtigt, at man kender til omverdenen og er vant til at finde rundt og begå sig, når man senere skal gøre det på egen hånd

Turene går fx til lokale områder i Odsherred. Diverse småsøer og vandhuller undersøges i biologi, og Geopark Odsherred illustrerer på bedste vis, hvordan istidslandskaber har udviklet sig og skabt det landskab, som findes i Odsherred. Det er som taget ud af naturgeografibogen.

Andre gange tager klasserne til København eller Århus for at besøge diverse museer, Folketinget eller universiteter.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a