Melbourne

University High School Melbourne

Vi har et samarbejde med The University High School i Melbourne, Australien.

Det er et samarbejde, som giver en enestående mulighed for at udveksle to 1.g elever fra Odsherreds Gymnasium i otte-ti uger, med to gymnasieelever fra Melbourne. Projektet er en del af gymnasiets indsatsområder, som handler om at give de unge større udsyn og blive klogere både på sig selv og deres omverden. Deltagerne får mulighed for at læse på et gymnasium i udlandet samtidig med at de træner sprogfærdigheder og opnår kulturel forståelse af Australien.

To elever fra Odsherreds Gymnasium rejser til Melbourne i slutningen af januar og indkvarteres privat hos to elever og deres familier.

I de efterfølgende ni uger følger de undervisningen på The University High School og rejser retur til Odsherreds Gymnasium i slutningen af marts. Der er en koordinator på The University High School, som kan hjælpe hvis man skulle få problemer af forskellig art.

I april ankommer de to australske elever til Odsherred og indkvarteres nu tilsvarende privat hos de to elevers familier i Odsherred. De rejser retur til Melbourne i slutningen af juni.

Vi deltager i dette projekt sammen med Nørre Gymnasium i København. De har ligeledes mulighed for at sende to elever af sted. De bliver altså en gruppe på fire danske elever som besøger og modtager genbesøg af fire elever fra Melbourne.

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a