Rejsefonden

Odsherreds Gymnasiums rejsefond

Skolen har en rejsefond, der hjælper de elever, som af den ene eller den anden grund ikke har råd til at deltage i studieturen i 2.g. Fonden får indtægter ved, at eleverne laver og sælger mad til forældre/elevfesten i november, samt fra de indbetalinger til fonden, som forældre og lærere frivilligt bidrager med, via giroindbetaling eller bankindbetaling.

Du skal udfylde et ansøgningsskema hvis du vil søge om støtte til rejsen. Skemaet får du på kontoret. Som dokumentation for, at du har behov for støtten, skal du vedlægge dine forældres skatteopgørelser to år tilbage. Den udfyldte ansøgningsblanket og skatteopgørelserne skal du aflevere til rektor, som er den eneste som ved at du har søgt og som sørger for, at din ansøgning er anonym, inden rejsefondens bestyrelse tager stilling til, om der kan gives tilskud.

Du skal ansøge inden den 23. august 2017, for det skal afgøres om der kan gives tilskud, inden depositum for rejsen, skal indbetales til rejseselskabet.

Er det ikke afgjort hvor du og din klasse skal rejse hen, skriver du bare på ansøgningen, at destination endnu ikke er bestemt. Du kan maksimalt opnå af få betalt rejsens fulde pris og på vores gymnasium, vil  prisen l være mellem kr. 4000,- og 4500,-

I rejsefondens bestyrelse sidder der lærere, elever og forældrerepræsentanter. Søren Pfeffer (SP) er lærerrepræsentant i år. Har du brug for flere oplysninger, skal du kontakte Søren Pfeffer.