Studieture

”At rejse er at leve”

Sådan skrev H.C. Andersen i ’Mit Livs Eventyr’ i 1855. For ham var det vigtigt at komme ud og opleve verden og andre kulturer. I dag er det krav til dig som ung, at du har et stort kendskab til globalisering, og den verden du er en del af.

Det betyder, at du både skal vide en masse om den omverden, du er en del af, og hvordan du begår dig i andre lande og hos andre kulturer. Derfor er det obligatorisk, at alle klasser på Odsherreds Gymnasium kommer af sted på en studietur.

OGs studieture ligger som udgangspunkt altid i 2.g. Her rejser du og dine klassekammerater til en destination sammen med to af jeres lærere.

Dine lærere udvælger rejsemålet eller fremlægger nogle valgmuligheder for klassen ud fra det budget, du og dine klassekammerater har lagt i fællesskab. Rejsemålet er også udvalgt ud fra, at det kan bruges som relevant fagligt input.

Turen er både en social tur, hvor I bliver rystet godt sammen i klassen, og en faglig tur hvor lærerne inddrager nogle faglige ting på turen.

Rejsens pris (rejse og ophold) vil ligge mellem 4000 og 4500 kr. Hvis du og dine forældre har vanskeligheder med at betale dette beløb, er det muligt at søge OGs rejsefond om et tilskud.

Læs mere om Odsherreds Gymnasiums rejsefond her

  • Formuleringen af et problem er ofte vigtigere end dets løsning. At stille nye spørgsmål, pege på nye muligheder og at anskue gamle spørgsmål fra en ny vinkel kræver kreativ fantasi og markerer virkelige fremskridt indenfor naturvidenskaben.

    Albert Einstein

  • Min bevidsthed er fuldstændig tømt for ord, indtil jeg kommer til det øjeblik, da jeg skal kommunikere resultaterne i skriftlig eller mundtlig form..

    Jacques Hadamard,  (fransk matematiker 1865-1963)

  • Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage.

  • I starten føltes det meget anderledes; man vandrer fra klasse til klasse og har mange forskellige lærere. Men det er dejligt at prøve at gøre tingene på en anden måde, fx med brug af IT i undervisningen. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil uddannes som, men jeg vil gerne opbygge en faglig viden der kan bruges bredt.

    – Klara, 1a